Zaloguj się Wyloguj się
Strona główna
Składki
Załącznik nr 3 do Protokołu ze Zgromadzenia Założycielskiego związku pracodawców

pod nazwą „Polski Związek Organizatorów Turystyki”

odbytego 29 czerwca 2011 r. w Warszawie

Wysokość wpisowego i składek członkowskich obowiązujących w „Polskim Związku Organizatorów Turystyki”
oraz zasady i terminy ich płatności


„Zgromadzenie Założycielskie ustala następujące wysokości wpisowego i rocznych składek członkowskich obowiązujących w „Polskim Związku Organizatorów Turystyki” oraz zasady i terminy ich płatności:
 

1) organizatorzy turystyki zatrudniający do:
 

a) 10 osób – 900 zł.

b) 20 osób – 1200 zł.

c) powyżej 20  osób – 1900 zł.
 

2) agenci turystyczni i pośrednicy turystyczni zatrudniający do:
 

a) 5 osób – 600 zł.

b) 10 osób – 900 zł.

c) powyżej10 osób – 1200 zł.
 

3) inne podmioty prowadzące działalność w sferze turystycznej, niż wymienione w pkt 1 i 2 zatrudniające do:
 

a) 5 osób – 900 zł.

b) 10 osób – 1200 zł.

c) powyżej 10 osób – 1900 zł.
 

Wpisowe: – 300 zł. – płatne do 14 dni od potwierdzenia przyjęcia do Związku.
 

Wpisowe i składki członkowskie płatne są przelewem na rachunek bankowy „Polskiego Związku Organizatorów Turystyki” wskazany przez Zarząd. Składka roczna może być płatna w dwóch ratach do 31 stycznia za I-sze półrocze i do 31 lipca za II półrocze. Składki na kolejne lata ulegają waloryzacji o wskaźnik inflacji według GUS za poprzedni rok kalendarzowy.

Partnerzy serwisu
Strona głównaO nasKontaktZadaj pytanie
Realizacja i partner serwisu KSI Media
Dołącz do nas:
MatimpexSmall PlanetTouroperatorOrganizator TurystykiPolish Tour Operators AssociationOrganizacja pracodawcówImprezy urlopy przelotyRejsy czarteroweZwiedzanieSamolotemAutobusem